Labyrint spel micro:bit

marker 20 min

Skapa ett labyrintspel med logik

Målet är att skapa en labyrint som du som spelare skall kunna ta dig igenom genom att använda knapparna A, B och A+B. När man väl nått målet så ska ett meddelande visas att du har klarat spelet!

Pseudokod

  • Börja med att rita upp en labyrint som på bilden – den skall alltid synas.
  • Skapa två variabler – en som heter xposition och en som heter yposition – värdet på dessa skall båda vara 0 eftersom vi vill börja längst till vänster med vår blivande spelpjäs.
  • B-knappen skall förflytta spelpjäsen till höger
  • A-knappen skall förflytta spelpjäsen till vänster
  • A+B knappen skall förflytta spelpjäsen nedåt
  • Sista steget blir att visa ett meddelande om att spelaren klarat av spelet om den når målet. Tänk på att vi ALLTID måste spana efter det här villkoret för att det skall fungera!
Haja kod logo

OM OSS

HAJA KOD introducerar programmering och digitalt skapande för barn och vuxna.

KONTAKT

Ingenjörsgatan 9
411 19 Göteborg
[email protected]

Haja kod logo

© Copyright 2020