Namnbricka

marker 5 min

Namnbricka

Uppgiften är att skapa en Namnbricka som kommer att visa ditt och din kompis namn. Tanken är att namnet skall visas tills ni stänger av micro:biten.

Vilken logik kommer att användas?

Vårt exempel bygger på att vår micro:bit skall kunna visa en text sträng.

Pseudokod

  • Vi kommer behöva använda oss av en loop som kör för alltid.
  • Vi skall visa våra namn med hjälp av en text sträng.
  • Värdet skall visas på micro:bitens display

Lösning – Kod

Haja kod logo

OM OSS

HAJA KOD introducerar programmering och digitalt skapande för barn och vuxna.

KONTAKT

Ingenjörsgatan 9
411 19 Göteborg
[email protected]

Haja kod logo

© Copyright 2020