Stegräknare micro:bit

marker 5-10 min

Stegräknare

BBC micro:bit har en inbyggd funktion som kan känna av stötar och rörelse och den kommer vi att använda under den här övningen när vi skall skapa en stegräknare.

Uppgiften är att skapa en stegräknare som vi kan sätta på skon och vid varje steg så skall vår micro:bit känna av och lägga till ett steg samt visa det på displayen.

Vilken logik kommer att användas?

Vårt exempel bygger på att vår micro:bit skall kunna känna av när vi tar ett steg, kunna spara värdet i en variabel samt visa detta värde på displayen. Vi vill även kunna nollställa värdet, eftersom vi varje dag vill räkna från 0.

Pseudokod

  • Vi kommer behöva skapa en variabel som börjar på 0.
  • Varje gång vi tar ett steg skall variabels värde öka med 1
  • Värdet skall visas på micro:bitens display
  • Om vi trycker på knapp A vill vi att variabelns värde skall bli 0 igen.

Lösning – Nedladdningsbara filer

  • Lösningen kan du ladda ner här
Haja kod logo

OM OSS

HAJA KOD introducerar programmering och digitalt skapande för barn och vuxna.

KONTAKT

Ingenjörsgatan 9
411 19 Göteborg
[email protected]

Haja kod logo

© Copyright 2020