Sten Sax Påse

marker 20 min

Sten Sax Påse

BBC micro:bit har en inbyggd funktion som kan känna när man skakar den och den funktionen kommer vi att använda under den här övningen när vi skall skapa ett klassiskt spel som heter Sten Sax Påse.

Vilken logik kommer att användas?

Varje gång vi skakar vår micro:bit vill vi slumpmässigt välja sten sax eller påse och visa det för vår motståndare. Vi kommer behöva skapa en variabel som skall få ett nytt värde för varje kast och varje variabel skall visa en symbol (sten, sax eller påse).

Pseudokod

  • När vi skakar micro:biten skall en slumpmässig variabel skapas(OBS! den behöver inte visas.)
  • Det slumpmässiga värdet skall vara mellan 0-2
  • Beroende på vilket tal som slumpas fram skall vi visa en symbol
  • 0 = Sten
  • 1 = Sax
  • 2 = Påse

Lösning

Haja kod logo

OM OSS

HAJA KOD introducerar programmering och digitalt skapande för barn och vuxna.

KONTAKT

Ingenjörsgatan 9
411 19 Göteborg
[email protected]

Haja kod logo

© Copyright 2020